Distansutbildning:

Kvalitetssäkring av städtjänster

Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.

Kursinnehåll

  • Målbilder
  • Städbranschen
  • ”Fungerande städning” – samverkan på fyra plan
  • Kvalitetssäkring av städprocesser
  • Städningens grunder
  • Materialkunskap och underhållsmetoder
  • Städinstruktioner
  • INSTA 800
  • Avtalsförvaltning

Pris

3 500 SEK per person ex moms.

Erbjudande
Vid bokning av Kvalitetssäkring av städtjänster samt Effektivitet genom nyckeltal betalar du endast 4 500 SEK för båda kurserna per person ex. moms.

Vid bokning av Kvalitetssäkring av städtjänster, Effektivitet genom nyckeltal samt Städupphandling betalar du endast 6 000 SEK för alla tre kurserna per person ex. moms.

Kontakta oss för att utnyttja något av dessa erbjudanden.

Öppna kurser
För att se vårt utbud av traditionella lärarledda utbildningar, besök vår hemsida>>